Δήλωση αποποίησης ευθύνης - Multi-Mam GR

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας, ο οποίος ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της BioClin και/ή της θυγατρικής ή της συνδεδεμένης ή της συγγενούς εταιρίας της BioClin (στο σύνολο αυτών των Όρων Χρήσης, ως «BioClin» νοείται συλλογικά η BioClin, Inc. και οι θυγατρικές της, οι συνδεδεμένες και οι συγγενείς της εταιρίες) (εφεξής ο «ιστότοπος»).  Η BioClin διατηρεί τον ιστότοπο ως μία υπηρεσία προς τους επισκέπτες του, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τη χρήση του ιστότοπου (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»).  Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης – αν δεν συμφωνήσετε με τους Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.  Η BioClin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστότοπου και τους παρόντες Όρους Χρήσης από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου
Μπορείτε να προβάλλετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε περιεχόμενο από τον ιστότοπο, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και (β) το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ή να παραλλαχθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται να αναδημοσιεύσετε, να διανείμετε, ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο με άλλο τρόπο πέραν αυτών που επιτρέπονται ρητώς στο παρόν.

Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε πλαίσια ή να χρησιμοποιείτε τεχνολογίες πλαισίωσης (framing) για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο, ή άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των κειμένων, της διάταξης της σελίδας ή της μορφής) της BioClin χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της BioClin.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε meta tags ή άλλο “κρυφό κείμενο” που χρησιμοποιεί την επωνυμία ή τα εμπορικά σήματα της BioClin χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση της BioClin.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλο ιδιοκτησιακό γραφικό στοιχείο ή εμπορικό σήμα της BioClin ως μέρος του συνδέσμου χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τη BioClin.

Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου.  Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες από τη BioClin.

Οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στον ιστότοπο αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές της BioClin αποτελεί «δήλωση που αφορά μελλοντικές εξελίξεις» όπως προβλέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο για τα Αξιόγραφα.  Δεν παρέχεται καμία εξασφάλιση ότι τα μελλοντικά αποτελέσματα θα επιτευχθούν και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις και τις συνοπτικές πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο.  Σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική διαφοροποίηση των πραγματικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους παράγοντες που αναφέρονται στα έγγραφα που καταθέτει η BioClin στην SEC.
Κριτικές, Παρατηρήσεις, Επικοινωνίες και άλλο Περιεχόμενο
Μπορείτε να υποβάλλετε παρατηρήσεις και να παρέχετε και άλλο υλικό, εφόσον το υλικό αυτό δεν είναι χυδαίο, παράνομο, απειλητικό ή συκοφαντικό και εφόσον δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Επίσης, αυτό το υλικό δεν επιτρέπεται να περιέχει ιούς, μαζικές αποστολές ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλυσιδωτές επιστολές ή οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψεύτικη ηλεκτρονική διεύθυνση, να υποδύεστε οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή γενικά να παραπλανάτε σχετικά με την προέλευση των πληροφοριών.

Υποβάλλοντας πληροφορίες, παρέχετε στην BioClin το μη αποκλειστικό, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, συνεχές, ανέκκλητο και πλήρως υπεκχωρήσιμο δικαίωμα αναπαραγωγής, χρήσης, τροποποίησης, δημοσίευσης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής και προβολής αυτού του υλικού σε όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε μέσο. Υποβάλλοντας τις πληροφορίες δηλώνετε και εγγυάστε επίσης ότι το υλικό που υποβάλλετε είναι ακριβές, ανήκει σε εσάς ή έχετε την άδεια να το χρησιμοποιήσετε και ότι η χρήση του υλικού δεν θα βλάψει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες που προσφέρονται από την BioClin στον ιστότοπο
Η BioClin προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στον ιστότοπο της. Όταν εγγράφεστε στον ιστότοπο για τη λήψη ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας από τη BioClin, αποδέχεστε την ειδική συμφωνία που ισχύει για αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται στον ιστότοπο διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη συμφωνία για το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία. Με την εξαίρεση όσων προβλέπονται σε αυτή τη συμφωνία, η BioClin δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε περιγραφή προϊόντος ή οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτό τον ιστότοπο είναι ακριβές, επίκαιρο, αξιόπιστο, ολοκληρωμένο ή χωρίς λάθη.

Η BioClin προσπαθεί να συνεργάζεται με τους συνεργάτες της και τους καταναλωτές με δίκαιο και φιλικό τρόπο.
Σε περίπτωση παραπόνων, η BioClin προσπαθεί να επιλύει κάθε θέμα με κόσμιο και φιλικό τρόπο. Στην σπάνια περίπτωση όπου απαιτείται παρέμβαση από κάποιον τρίτο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την πλατφόρμα ODR (Online Dispute Resolution – Ψηφιακή Επίλυση Διαφορών).